Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Planowane na 10.05.2019 roku obchody Dnia Godności połączone z konkursem plastycznym, których organizatorem jest Sieć Współpracy Nauczycieli Wspomagających, zostają przełożone na późniejszy termin.  Stosowna informacja będzie przekazana osobnym pismem. 

Koordynator Sieci – Maciej Pasternak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE