Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym terminarzem aktualnie organizowanych szkoleń. Aby przeczytać szczegóły szkolenia, kliknij na jego nazwę.

DataNazwa formy
21.10.2017 Wycieczka przedmiotowo-metodyczna do Warszawy dla nauczycieli zainteresowanych teatrem i sztuką
7.10.2017 Wycieczka autokarowa na targi gier komputerowych
7.10.2017 Konferencja wyjazdowa "Z historia i kulturą za pan brat"
30.09.2017 II część warsztatów pt. "Jak bawić się muzyką. Aktywne działania poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"
29-30.09.2017 40 godzinne szkolenie „Mediator” prowadzone przez fundację Gildia Mediacyjna
28.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
27.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego
26.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla pedagogów szkolnych
25.09.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii szkół podstawowych i gimnazjum
25.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli kształcenia integracyjnego, kształcenia specjalnego, zainteresowanych
25.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze, techniki i zainteresowanych nauczycieli innych przedmiotów
25.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego zreformowanych szkół podstawowych
22.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli
20.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
18.09.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych"
15 i 18.09.2017 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
30.08.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
12.06.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli j. niemieckiego i innych języków obcych
12.06.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
12.06.2017 Spotkanie z ekspertką MEN "Jak uczyć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, aby ich edukacja była efektywna. Z doświadczeń polskich i innych krajów europejskich"
7.06.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli wspomagających
6.06.2017 Spotkanie sieci "Edukacja matematyczna i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej"
5.06.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu (SIEĆ NIEBIESKA)
2.06.2017 Warsztaty Kamishibai "Jak połączyć książkę i teatr? Jak zamienić głośne czytanie w niezapomnianą chwilę magii i twórczego działania?"
2.06.2017 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli "Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych"
31.05.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii i wos
30.05.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli świetlic szkolnych
29.05.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Europejskie regulacje bezpieczeństwa cyfrowego – przykłady praktycznych rozwiązań"
25.05.2017 Zajęcia otwarte dla nauczycieli kształcenia specjalnego oraz zainteresowanych
24.05.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
22.05.2017 Lekcja otwarta dla nauczycieli języka polskiego "Czy kanon lektur w gimnazjum jest odpowiednio skomponowany?"
22.05.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego
22.05.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli pt: "Uzaleznienia substancjalne i behawioralne"
20.05.2017 Warsztaty metodyczne "Flażolet - prosty sposób na miłe muzykowanie w klasach młodszych"
20.05.2017 Wycieczka na Warszawskie Targi Książki
19.05.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli fizyki
15.05.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
15.05.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Reforma edukacji a pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach"
15.05.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii i przyrody
12.05.2017 Warsztaty "Seminarium z dydaktyki matematyki"
10.05.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Przygoda z książką"
8.05.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych"
5.05.2017 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych"
27.04.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii i przyrody
27.04.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla zainteresowanych na temat: „Nauczyciel - mediator”
26.04.2017 Konferencja dla nauczycieli historii i wos
26.04.2017 Konferencja "Z programowaniem lepiej"
25.04.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna „GentleTeaching w pracy z osobami ze spektrum autyzmu”
24.04.2017 Konferencja pt. "WIĘCEJ NIŻ KODOWANIE" - wstęp wolny !
22.04.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Sprzedam/kupię pomysł na ciekawe zajęcia z języka angielskiego"- edycja II
21-22.04.2017 20-godzinne szkolenie DIALOG MOTYWUJĄCY cz. II
21.04.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli techniki
20.04.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli polonistów III etapu edukacyjnego
7.04.2017 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli "Od diagnozy do działania - jak wspierać rozwój uczniów zdolnych"
7.04.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli CHEMII wszystkich etapów edukacyjnych
6.04.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli uczących plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze
6.04.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli specjalistów terapii pedagogicznej
5.04.2017 Konsultacja zespołowa pt. "Podziel się pomysłem''
5.04.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli „Uczniowie z dysfunkcją słuchu w szkole ogólnodostępnej”
3.04.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli kształcenia specjalnego
1.04.2017 /BRAK MIEJSC/ Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
30.03.2017 Konkurs (pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy) "Gwiazdorskie lektury''
30.03.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli świetlic szkolnych
29.03.2017 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Edukacja matematyczna i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej"
29.03.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
28.03.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli polonistów i nauczycieli zainteresowanych
27.03.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii i przyrody
27.03.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli języków obcych "Podcast w nauce języków obcych"
24-25.03.2017 20 godzinne szkolenie DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z UCZNIEM
24.03.2017 Warsztaty "Seminarium z dydaktyki matematyki"
24.03.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli
23.03.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla zainteresowanych „Nauczyciel - mediator”
22.03.2017 /BRAK MIEJSC/ Bezpłatne warsztaty "Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?"
21.03.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii w ramach współpracy z Wydziałem Katechetycznym
21.03.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli geografii
20.03.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - nr inf. 103. „Wprowadzanie elementów programowania na zajęciach komputerowych w klasach I-III”
20.03.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych
3,4,17.03.2017 Warsztaty „Świat wartości w baśniach i innych utworach literackich”
17.03.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli „Neurony na rzecz ucznia i szkoły”
17.03.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, świetlic szkolnych, nauczania zintegrowanego, religii
15.03.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
15.03.2017 Spotkanie dla nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
15.03.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Etyka nie tylko dla smyka"
10.03.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych"
9.03.2017 II Forum Edukacji Pozaszkolnej "Odkrywamy Talenty"
7.03.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Sposoby na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej
4.03.2017 Konferencja wyjazdowa do Gdyni dla zainteresowanych nauczycieli pn. „ W poszukiwaniu inspiracji dydaktycznych i wychowawczych”
2.03.2017 Konferencja dla nauczycieli: historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarzy
28.02.2017 oraz 14.03.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych "Kolorowy świat przyrody - działania na cztery pory roku"
10.03.2017 Warsztaty nr inf. 103 "Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole"
28.02.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli. języków obcych (oprócz języka angielskiego)
27.02.2017 Spotkanie sieci niebieskiej dla nauczycieli pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu
25.02.2017 Warsztaty nr inf. 114 "Planowanie pracy korekcyjno - kompensacyjnej, wyrównawczej i rewalidacji indywidualnej"
23.02.2017 Konsultacja dla dyrektorów pt. Nowe technologie informacyjne w przedszkolu. Dywan interaktywny w pracy zespołowej i indywidualnej z dziećmi
23.02.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla zainteresowanych na temat "Nauczyciel - mediator"
22.02.2017 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Edukacja matematyczna i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej"
22.02.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych
20.02.2017 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych
17.02.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
17.02.2017 Warsztaty "Seminarium z dydaktyki matematyki"
16.02.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli specjalistów terapii pedagogicznej
15.02.2017 Spotkanie sieci nauczycieli wspomagających
27.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Wszechnica filmowa" dla nauczycieli religii i wszystkich zainteresowanych
26.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli "Aktywnie na wystawie / WORLD PRESS PHOTO 2016"
26.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli specjalistów szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
23.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu
23.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli
20.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli
20.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych "Konstruowanie własnych programów nauczania"
19.01.2017 Spotkanie sieci dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich specjalności
18.01.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Sposoby na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej
18.01.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Edukacja matematyczna i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej"
18.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
16.01.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych
12.01.2017 Konsultacja dla nauczycieli historii i wos "Okiem socjologa"
11.01.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Matura ustna w szkole ponadgimnazjalnej
14.12.2016 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci "Czytanie bawi"
13.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
12.12.2016 Konferencja kończącą projekt KIK/34 „Zachowaj równowagę”
12.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli fizyki
9.12.2016 Warsztaty "Seminarium z dydaktyki matematyki"
9.12.2016 Warsztaty teatralne dla nauczycieli „Bajki i Grajki”
8.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i gimnazjalnych
8.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli "Projekt nowej podstawy programowej z języka obcego nowożytnego"
7.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
7.12.2016 Spotkanie sieci dla nauczycieli polonistów oraz zainteresowanych
7.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Informatyka w nowej szkole"
5 i 9.12.2016 Uwaga - nastąpiła zmiana terminu na 5 i 9.12.2016. Warsztaty "Pomysły na ciekawe zajęcia umuzykalniające w przedszkolu" (Nr z Informatora 59)
5.12.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Sposoby na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej
1.12.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Aktywnie na wystawie / Kropka w kropkę"
1.12.2016 Konsultacja dla nauczycieli historii i wos "Wszechnica Akademicka"
30.11.2016 Konsultacja dla nauczycieli historii i wos "Wszechnica Akademicka"
30.11.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla kadry edukacji dorosłych
30.11.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Sposoby na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej
29.11.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Grywalizacja dla nauczycieli polonistów IV etapu edukacyjnego
29.11.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii i przyrody
29.11.2016 Konferencja "Froebel, Montessori, Wygotski inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela"
28.11.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Pasjonujące polimery - o tworzywach sztucznych w naszym życiu"
26.11.2016 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, świetlic szkolnych, nauczania zintegrowanego
26.11.2016 Warsztaty „Tańce Edukacyjne - Obudź Radość”
25.11.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wszystkich typów szkół
25.11.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla zainteresowanych na temat: "Jesienne warsztaty artystyczne"
23.11.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zainteresowanych tematyką konsultacji
19.11.2016 Konferencja wyjazdowa do Warszawy dla nauczycieli i rodziców zainteresowanych edukacją kulturalną „Z kulturą za pan brat w XXI w.”
18.11.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli religii „Efektywny dialog wychowawczy na katechezie”
17.11.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
16.11.2016 Konferencja dla nauczycieli historii, wos
16.11.2016 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli polonistów i nauczycieli zainteresowanych
15.11.2016 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt: Chmura w edukacji. Stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online
15.11.2016 Konferencja dla nauczycieli: historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarzy
15.11.2016 BEZPŁATNE warsztaty szkoleniowe (kurso-konferencja) dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu
12-13.11.2016 20-godzinne szkolenie "Dialog motywujący w pracy z uczniem"
9.11.2016 Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli j. polskiego "Jak przygotować literackiego Lapbook'a?"
9.11.2016 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli klas 0 oraz klas I-IV "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"
8 i 14.11.2016 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli bibliotekarzy
8.11.2016 Konferencja przedmiotowo–metodyczna dla nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli zainteresowanych
4.11.2016 Warsztaty "Seminarium z dydaktyki matematyki"
3.11.2016 Konsultacja zespołowa z serii Okiem Socjologa
3.11.2016 Spotkanie sieci współpracy nauczycieli i rodziców "Razem dla dobra dziecka"
3.11.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt: Sposoby na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej
2.11.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
27.10.2016 Konsultacja zespołowa w formie lekcji otwartej dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
27.10.2016 Konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego, logopedów, specjalistów „KOMUNIKACJA PODSTAWĄ EDUKACJI”
27.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wszystkich języków obcych "Dołącz do e-Twinning"
27.10.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla zainteresowanych nauczycieli
26.10.2016 Konsultacja zespołowa z serii Wszechnica Akademicka
26.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego
26.10.2016 Bezpłatne warsztaty dla kadry edukacji dorosłych
25.10.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - program profilaktyczny "Strażnicy Uśmiechu"
24.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych nt. „NOWE TRENDY W EDUKACJI”
21-22.10.2016 Warsztaty "Czarowanie Słowem"
20.10.2016 Konsultacja zespołowa w formie lekcji otwartej dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
20.10.2016 Spotkanie sieci nauczycieli „Nie błądźmy, bądźmy – Tolerancja”
20.10.2016 Lekcja otwarta dla nauczycieli j. polskiego nt. „Rozmowy o uchodźcach w Polsce”
20.10.2016 Spotkanie sieci dla nauczycieli języka polskiego (IV etap edukacji)
20.10.2016 Spotkanie sieci dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich specjalności "Innowacyjność i kreatywność"
20.10.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla zainteresowanych na temat: „Nauczyciel - mediator”
19.10.2016 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju
18.10.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Grywalizacja dla nauczycieli polonistów IV etapu edukacyjnego
18.10.2016 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne „Pomoc uczniom w przeżywaniu poczucia winy” dla nauczycieli religii oraz zainteresowanych
17.10.2016 Spotkanie sieci pn. „Zakochaj się w książce!” dla nauczycieli j. polskiego i wszystkich zainteresowanych
17.10.2016 Konferencja w ramach wizyty studyjnej nauczycieli z Wilna dla nauczycieli religii i zainteresowanych
17.10.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wszystkich zainteresowanych "Odkryj to co bliskie, a nieznane"
12.10.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
12.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli j. polskiego szkół podstawowych i gimnazjów
11.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
7.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
6.10.2016 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół oraz ich uczniów
5.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół
5.10.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli specjalistów terapii pedagogicznej oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką konferencji
4.10.2016 Konferencja przedmiotowo – metodyczna dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
3.10.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i przedmiotów nauczania pod hasłem: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
30.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych
29.09.2016 Gra miejska ,,Toruńskie VIP-y’’ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
29.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli geografii (III i IV etap edukacji)
29.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla pedagogów i psychologów szkolnych
29.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i pozostałych języków obcych
28.09.2016 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół i ich uczniów "Wszechnica akademicka"
27.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
27.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze
26.09.2016 Spotkanie sieci dla nauczycieli wychowawców "Być wychowawcą w szkole XXI w."
26.09.2016 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii, wos, języka polskiego, bibliotekarzy
26.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
26.09.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych na wszystkich etapach kształcenia nt. „Programowanie na wszystkich etapach kształcenia”
21.09.2016 Spotkanie sieci dla nauczycieli języka polskiego (IV etap edukacji)
21.09.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych "Czytanie w stanie 'flow' "
16.09.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu zawodowego
10.09.2016 Konferencja wyjazdowa do Gdyni dla nauczycieli i rodziców zainteresowanych edukacją kulturalną : „Start w nowy rok szkolny z musicalem Notre Dame De Paris”.
9.09.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej
8.09.2016 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Giełda wydawnictw"
27.08.2016 Konferencja w ramach rejonowego spotkania formacyjnego dla nauczycieli religii „Jubileusz Miłosierdzia Bożego oraz 25- lecia Diecezji Toruńskiej i pracy katechetycznej

Chcesz wiedzieć jakie szkolenia już się odbyły w tym roku szkolnym?

Zobacz archiwum szkoleń

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE