Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym terminarzem aktualnie organizowanych szkoleń. Aby przeczytać szczegóły szkolenia, kliknij na jego nazwę.

Data Nazwa formy
24-26.05.2019

Kurs biblioterapii I i II stopnia

24-25.05.2019

Warsztaty "Dialog motywujący w pracy z uczniem"

24.05.2019

Uwaga - zmiana terminu z 15.04.2019r. na 24.05.2019r.

Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na różnych etapach edukacji"

26.04.2019

Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I-III"

25.04.2019

Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

24.04.2019

Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

17.04.2019

4 godzinne warsztaty dla nauczycieli mianowanych będących na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

13.04.2019

Uwaga - są jeszcze wolne miejsca.

Szkolenie "Trudne relacje ucznia z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem – jak je korygować?"

13.04.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne"
12.04.2019 Seminarium z dydaktyki matematyki
5.04.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii, chemii, fizyki i geografii
4.04.2019 Spotkanie sieci "ABC Świetlicy"
3.04.2019 5-godzinne warsztaty dla nauczycieli kontraktowych będących na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
1.04.2019 V spotkanie sieci współpracy i samokształcenia - Toruńscy Terapeuci Pedagogiczni
1-3.04.2019 Chrześcijańskie Dni Społeczne
30.03.2019

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Nowoczesne technologie w nauczaniu"

30.03.2019

Konferencja "Nowoczesne trendy w edukacji"

30.03.2019

Brak miejsc

Szkolenie "Trudne relacje ucznia z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem – jak je korygować?"

29.03.2019 Warsztaty arteterapeutyczne w ramach IV Forum Edukacji Pozaszkolnej
27.03.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Doświadczenia przyrodnicze dla najmłodszych - inspiracje dla nauczycieli"
26.03.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Język niemiecki jako drugi język obcy w szkole podstawowej w kontekście wymagań podstawy programowej sprawdzanych egzaminem ósmoklasisty"
26.03.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
25.03.2019

Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii i wos

25.03.2019

Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli matematyki

22.03.2019

Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Nauka programowania dla najmłodszych"

21.03.2019

Konsultacje dla nauczycieli bibliotekarzy dotyczące realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

20.03.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli religii "Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego"
18.03.2019

Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Aktywnie na wystawie"

18.03.2019

III spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Nauczyciel matematyki w sieci"

18.03.2019

Bezpłatna konferencja przedmiotowo-metodyczna "Energia jądrowa, energie alternatywne i technologie wodorowe"

16.03.2019

Brak miejsc

Szkolenie "Trudne relacje ucznia z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem – jak je korygować?"

15.03.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Giełda pomysłów terapeutycznych"
15.03.2019 Seminarium z dydaktyki matematyki
14.03.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Szatan z VII klasy"- jak pracować z młodzieżą z siódmej, ósmej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej czyli trudny czas dojrzewania
12.03.2019 Konferencja przedmiotowo – metodyczna dla nauczycieli historii i wos
11.03.2019 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego"
11.03.2019 4-godzinne warsztaty metodyczne "Po co i jak?"
9.03.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla zainteresowanych nauczycieli
7.03.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki
7.03.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego– propozycje metodyczne"
4.03.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli doradców zawodowych
4.03.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, terapeutów pedagogicznych
4.03.2019 Konsultacja zespołowa "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego"
1.03.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Siłownia paluszkowa - czyli jak prawidłowo przygotować dziecko do nauki rysowania i pisania"
28.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Zmiany w szkolnictwie zawodowym od września 2019 r."
27.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii "Wszechnica akademicka"
27.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
25.02.2019 Konsultacja zespołowa "Awans zawodowy nauczyciela stażysty"
25.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Pracuję w chmurze-łatwe i bezpieczne zarządzanie zasobami"
25.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
22.02.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Krajobraz z dwiema podstawami w tle - praktyczny zastrzyk wiedzy o pracy nauczyciela opartej na dwóch podstawach programowych (język niemiecki)"
22.02.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Krajobraz z dwiema podstawami w tle - praktyczny zastrzyk wiedzy o pracy nauczyciela opartej na dwóch podstawach programowych (język angielski)"
21.02.2019 Warsztaty dla nauczycieli dotyczące rozwoju osobistego z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, w tym kart Points Of You: "Jak czerpać satysfakcję z życia osobistego i zawodowego? Postawa proaktywna nauczyciela."
21.02.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy "Jak czerpać satysfakcję z życia osobistego i zawodowego? Postawa proaktywna nauczyciela bibliotekarza."
21.02.2019 Konferencja przedmiotowo metodyczna "Mowa nienawiści" w świetle badań Rzecznika Praw Obywatelskich – propozycje realizacji tematu na godzinach wychowawczych - przykłady
20.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii przedszkoli
20.02.2019 Konsultacje dotyczące gromadzenia, opracowywania i udostępniania podręczników szkolnych
18.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Bezpieczeństwo cyfrowe"
15.02.2019 Seminarium z dydaktyki matematyki
12.02.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wyzwania współczesnego germanisty. Nowa szkoła ponadpodstawowa. Nowy uczeń, nowe podejście - techniki pracy dostosowane do możliwości współczesnego nastolatka - warsztat metodyczny"
12.02.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wyzwania współczesnego anglisty. Nowa szkoła ponadpodstawowa. Nowy uczeń, nowe podejście - techniki pracy dostosowane do możliwości współczesnego nastolatka"
11.02.2019 Bezpłatna konferencja z warsztatami "Kompetencje cyfrowe nauczyciela"
11.02.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Nauczyciel wspomagający w szkole"
8.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Wszechnica filmowa"
8.02.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Gry i zabawy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych"
7.02.2019 Spotkanie sieci "Programowanie robotów w szkole podstawowej"
4.02.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli doradców zawodowych
4.02.2019 II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel matematyki w sieci”
4.02.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
3.01.2019 Świąteczne spotkanie
18.12.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
17.12.2018 Spotkanie sieci dla nauczycieli doradców zawodowych
17.12.2018 Spotkanie sieci niebieskiej "Praca terapeutyczna w Szkole Podstawowej dla dzieci z Autyzmem Prometheus"
12.12.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
12.12.2018 5-godzinne warsztaty "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym"
11.12.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Vademecum ósmoklasisty"
11.12.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
10.12.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Zadania zamknięte w Escape room. Czyli jak rozpocząć przygodę ?"
10.12.2018 5-godzinne warsztaty "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego zgodnie z aktualnym stanem prawnym"
7.12.2018 Seminarium z dydaktyki matematyki
7.12.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (klasa VII-VIII) – grafika żółwia w języku Python i projektowanie graficzne w Processingu"
5.12.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Polska - moja ojczyzna w 100 lecie niepodległości"
4.12.2018 Bezpłatna konferencja "Ucz z pasją"
3.12.2018 III spotkanie sieci dla nauczycieli terapii pedagogicznej
29.11.2018 Konsultacja w ramach działania sieci „ABC Świetlicy szkolnej”
26.11.2018 I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel matematyki w sieci”
26.11.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych
23.11.2018 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Grafika warsztatowa obecna w szkole. Techniki grafiki artystycznej."
22.11.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
22.11.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Informatyka w nowej podstawie programowej"
19.11.2018 Bezpłatna konferencja "Egzamin ósmoklasisty z matematyki”
19.11.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Jak rozwijać kreatywność i innowacyjność uczniów"
17.11.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pod hasłem "Sto lat polskiej nauki"
17.11.2018 Warsztaty "Tańce z różnych stron świata"
14.11.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Uchodźca to człowiek"
13.11.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej"
13.11.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wykluczenie czy włączenie? – osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie. – dyskusja panelowa"
9.11.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Programowanie wizualne na II etapie kształcenia (IV-VI) – gry i animacje w Scratchu"
8.11.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii, wos, języka polskiego, bibliotekarzy wszystkich typów szkół
8.11.2018 4-godzinne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Aktywnie, to znaczy?"
7.11.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Samoocena przed oceną. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela bibliotekarza."
6.11.2018 Msza Święta w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników oświaty oraz uczniów
5.11.2018 Spotkanie sieci "Toruńscy terapeuci pedagogiczni – współpraca"
30.10.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii i wos organizowana we współpracy z IPN w Bydgoszczy
29.10.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii organizowana wspólnie z KPCEN i OKE w Gdańsku
27.10.2018 Warsztaty "Tańce z różnych stron świata"
26.10.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych
25.10.2018 Spotkanie sieci dla nauczycieli prowadzących zajęcia z robotyki "Programowanie robotów w szkole podstawowej"
24.10.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii i ich uczniów "Wszechnica akademicka"
23.10.2018 Warsztaty "Awans zawodowy nauczyciela stażysty"
22.10.2018 Spotkanie sieci "Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym"
18.10.2018 Konferencja dla nauczycieli religii
18.10.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
17.10.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne z zakresu "Terapii motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju"
10.10.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
9.10.2018 Konferencja przedmiotowo – metodyczna dla pedagogów szkolnych
8.10.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
5.10.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przyrody
5.10.2018 II Forum Wychowawców "Depresja wśród dzieci i młodzieży"
4.10.2018 Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"
3.10.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli geografii
2.10.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze
2.10.2018 Konferencja przedmiotowo – metodyczna dla doradców zawodowych
1.10.2018 Konsultacje zespołowe dla zainteresowanych nauczycieli
1.10.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
1.10.2018 Spotkanie sieci „Gry na lekcjach chemii”
29.09.2018 Warsztaty teatralno-muzyczne dla nauczycieli "Teatr i muzyka na wesoło"
26.09.2018 Spotkanie Sieci Niebieskiej
26.09.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Edukacja w terenie z wykorzystaniem gry miejskiej EDUPOLIS"
19.09.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli terapii pedagogicznej
8 i 9.09.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Jak bawić się muzyką? Aktywne działania poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec”

Chcesz wiedzieć jakie szkolenia odbyły się wcześniej ?

Zobacz archiwum szkoleń

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE