Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym terminarzem aktualnie organizowanych szkoleń. Aby przeczytać szczegóły szkolenia, kliknij na jego nazwę.

Data Nazwa formy
16.11.2019 Warsztaty "Dostosowanie treści programowych do indywidualnych cech psychofizycznych i potrzeb uczniów"
28.10.2019 Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy "Jak wzbudzić ciekawość czytelnika? Eduroom w bibliotece szkolnej"
28.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
25.10.2019 Warsztaty artystyczne dla zainteresowanych nauczycieli
18.10.2019 Wykład + Warsztaty "Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej"
11.10.2019 III Forum Wychowawców "Ja i Ty – spotkanie wartości. Porozmawiajmy o poczuciu wartości i naszych relacjach"
10.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki
9.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
4-5.10.2019 Warsztaty "Dialog motywujący w pracy z uczniem"
3.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przyrody i geografii
3.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
1.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego
30.09.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
28.09.2019 Warsztaty "Dostosowanie treści programowych do indywidualnych cech psychofizycznych i potrzeb uczniów"
26.09.2019 Konferencja przedmiotowo – metodyczna dla szkolnych doradców zawodowych
25.09.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli fizyki
24.09.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
24.09.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"
23.09.2019 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli opiekunów samorządów szkolnych
19.09.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze
18.09.2019 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy
16.09.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
11.09.2019 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli rozpoczynających staż zawodowy na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
11.09.2019 I spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia "Toruńscy Terapeuci Pedagogiczni"
9.09.2019 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeutów pedagogicznych
31.08.2019

Konferencja dla nauczycieli religii

Chcesz wiedzieć jakie szkolenia odbyły się wcześniej ?

Zobacz archiwum szkoleń

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE