Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

mgr Maria Klaban

Kwalifikacje

Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (UMK) oraz filologii polskiej(UMK), kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (KPCEN Toruń) oraz z zakresu oligofrenopedagogiki (KPCEN Toruń), nauczyciel dyplomowany

Informacje dodatkowe

 • egzaminator OKE – egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty z języka polskiego,
 • członek Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział Toruń,
 • członek Światowego Związku Żołnierzy AK,
 • autorka publikacji w czasopiśmie fachowym "Biblioteka w Szkole” oraz na edukacyjnych stronach internetowych.

Zainteresowania zawodowe

Formy i metody promocji książki oraz czytelnictwa, biblioterapia,techniki uczenia się,praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 858

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 13:00 - 14:30 Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń, ul Św. Józefa 26

mgr Teresa Thiem

Kwalifikacje

Magister - Wydział Humanistyczny Pedagogika nauczanie początkowe UMK Toruń 1990r., studia podyplomowe - Informatyka dla nauczycieli UMK Toruń 2009r., Technologia Informacyjna w nauczaniu niestacjonarnym UMK Toruń 2001r., Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości UMK Toruń 2008r., kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarządzanie oświatą TWP Toruń 2007r. , Szkoła Coachingu Pracownia Narzędzi dla Oświaty Toruń 2015r.

Informacje dodatkowe

 • Lider programu Intel nauczanie ku przyszłości
 • Trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 • Trener programu z edukacji ekonomicznej dla najmłodszych Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, TIK w edukacji

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 869

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 9:45 - 10:30 Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
Czwartek 15:00 - 15:45

mgr Tomasz Kocur

Kwalifikacje

Magister fizyki o specjalności nauczanie fizyki (UMK Toruń), licencjat matematyki o specjalności nauczanie matematyki i fizyki (UMK Toruń), studia podyplomowe z zakresu: nauczania informatyki i technologii informacyjnej (UMK Toruń), nauczanie matematyki (SWPW Płock), kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (KPCEN Toruń), nauczyciel dyplomowany.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel robotyki i mechatroniki.
 • Emisariusz Bezpiecznego Internetu w Fundacji Nowoczesna Polska.
 • Egzaminator maturalny i gimnazjalny w zakresie matematyki.
 • Egzaminator certyfikatów ECDL i ECDL e-Citizen.
 • Autor programu nauczania fizyki "Fundamenty przyrody - nowoczesna fizyka", materiałów dydaktycznych "Scenariusze lekcji fizyki z wykorzystaniem autonomicznych rejestratorów danych", publikacje w czasopiśmie IT w Edukacji nt. wykorzystania mobilnych urządzeń na lekcjach fizyki i przyrody.
 • Szkoleniowiec z ramienia firmy PWN.pl i SYNTEA SA w zakresie wdrożenia autorskiego innowacyjnego programu nauczania fizyki w gimnazjum oraz wykorzystania urządzeń SONDAGo na lekcjach fizyki.

Zainteresowania zawodowe

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, programowanie na każdym etapie edukacyjnym, robotyka i mechatronika, bezpieczeństwo w sieci, wykorzystanie autonomicznych rejestratorów danych w nauczaniu fizyki.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 698 419 158

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 13:30 - 14:15 II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu, ul. Kos. Kościuszkowskich 6
Środa 15:40 - 16:25

mgr Elżbieta Tomaszewska

Kwalifikacje

Magister geografii UMK Toruń, studia podyplomowe z zakresu: turystyki, wykorzystania funduszy unijnych, kształcenia na odległość

Kurs kwalifikacyjny: SORE, andragogiczny, wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych, wykorzystanie ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, techniki pracy z grupą, planowanie realizacji i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej; opracowywanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Egzaminator maturalny w zakresie geografii
 • Autorka kursów e-learningowych z geografii dls słuchaczy szkół dla dorosłych
 • Auditor wewnętrzny ISO
 • Współautor i koordynator edukacyjnych projektów unijnych finansowanych z EFS: Mój pierwszy biznes, Szkoł@ właśnie dla Ciebie
 • Autor i koordynator edukacyjnych projektów unijnych finansowanych przez Komisję Europejską: Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej; System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Europie - wymiana doświadczeń
 • Współpracuje z zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi:
  • Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement / Wiesau /Niemcy
  • F+U Sachsen gGmbH / Chemnitz / Niemcy
  • Europroyectos LdV / Granada / Hiszpania
  • CE.S.I.E - Centro Studi ed Iniziative Europeo / Palermo / Włochy
  • North West Academy / Londonderry / Wielka Brytania
  • Casa da Educação - Sapere Aude / Lizbona / Portugalia

Zainteresowania zawodowe

Wykorzystanie funduszy unijnych w edukacji, przygotowanie i realizacja projektów unijnych, przygotowanie i realizacja wycieczek turystycznych oraz zajęć terenowych, inteligencje wielorakie, ocenianie kształtujące,  efektywne techniki uczenia się, motywowanie uczniów do nauki, wykorzystanie ICT w nauczaniu geografii, coaching, metoda projektu edukacyjnego w realizacji przedmiotów przyrodniczych.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 606 273 538

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 15:15 - 16:15 CKU-TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8
Piątek 15:00 - 16:00

mgr Jolanta Serocka

Kwalifikacje

Magister filologii polskiej, specjalizacje: językoznawcza, pedagogiczna. Certyfikat AssociateCertifiedCoach (ACC). Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu. Akademia Professional Coaching ACSTH International CoachFederation. Studia podyplomowe „Coaching”. Studia podyplomowe „Komunikacja społeczna i public relations”. Studia podyplomowe „Teatr, dramat i film XX wieku”.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w X LO w Toruniu.
 • Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2008 r., w tym egzaminator powtórnego sprawdzania.
 • Trener wspomagania (Projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”)w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.
 • Trener biznesu, rozwoju osobistego i kompetencji edukacyjnych (projektowanie i prowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta).
 • Coach ACC ICF głównie w zakresie coachingu kariery i coachingu życiowego.
 • Członek największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów International CoachFederation ( ICF Global, ICF Polska, ICF Kujawsko – Pomorskie - Bydgoszcz).
 • Język angielski poziom B2/C1.

Zainteresowania zawodowe

Poszukuję rozwiązań sprzyjających efektywnej nauce i zwiększaniu motywacji uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Pomagam młodym ludziom w mentalnym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości oraz zaplanowaniu ścieżki kariery w ramach autorskiego projektu „Meta: Matura”, czyli cyklu warsztatów rozwoju osobistego dostosowanego do potrzeb maturzystów. Jestem rzeczniczką konstruktywnego dialogu międzypokoleniowego warunkującego efektywną pracę zespołową. Wspieram innych w realizacji ważnych dla nich celów dzięki wykorzystaniu narzędzi coachingowych, innych nowatorskich rozwiązań edukacyjnych oraz metod stosowanych w biznesie.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 810

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Czwartek 14:20 - 15:50 X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Pl. św. Katarzyny 9

mgr Beata Tomaszewska

Kwalifikacje

Magister filologii angielskiej. Studia podyplomowe z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery.

Informacje dodatkowe

 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
 • Egzaminator maturalny i gimnazjalny w zakresie języka angielskiego
 • Przewodnicząca zespołu egzaminatorów maturalnych
 • Prowadząca szkolenia z ramienia OKE -dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych
 • Autorka programów nauczania, materiałów dydaktycznych i artykułów na temat ELT.

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, techniki uczenia się, motywowanie, tworzenie programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 868

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 12:30 - 13:15 V Liceum Ogólnokształcące, Toruń, Sienkiewicza 34
Czwartek 14:20 - 15:05

mgr Małgorzata Piątek

Kwalifikacje

Magister filologii germańskiej. Studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej oraz Pedagogika rewalidacyjna.

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 • Koordynator wymiany i projektów międzynarodowych
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Zainteresowania zawodowe

Nowoczesne techniki i metody uczenia się, motywowanie, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 815

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 15:30 - 17:00 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bażyńskich 30/36, Toruń

mgr Elżbieta Kwiecińska

Kwalifikacje

Magister matematyki, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu: Informatyka dla nauczycieli, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator maturalny z matematyki.
 • Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Zainteresowania zawodowe

Motywowanie uczniów do nauki, wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki, gry dydaktyczne.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 808

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 9:50 - 10:35 Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8
15:30 - 16:15 CKU TODMiDN, Pl. Św. Katarzyny 8

mgr Aleksandra Plec

Kwalifikacje

Magister nauczania początkowego, studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna, Socjoterapia, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,Zarządzanie oświatą, kursy kwalifikacyjne: andragogika - specyfika kształcenia dorosłych

Informacje dodatkowe

 • nauczyciel dyplomowany
 • publikacje: Orientacja zawodowa w szkole podstawowej i gimnazjum

Zainteresowania zawodowe

Techniki uczenia się, motywowanie , doradztwo zawodowe, uzależnienia, współpraca z rodzicami

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 514 011 831

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 9:00 - 10:00 CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8
Środa 14:00 - 15:00 Zespół Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25b

mgr Michał Szymczak

Kwalifikacje

Magister matematyki specjalność nauczania matematyki i informatyki, Licencjat z informatyki, Studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania oświatą.

Informacje dodatkowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego,
 • Instruktor szkoleń CCNA,
 • Autor programu nauczania dla zawodu technik informatyk,
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki,
 • Egzaminator powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego z informatyki,
 • Egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
 • Autor podręczników dla zawodu technik informatyk,
 • Autor zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
 • Recenzent zadań egzaminacyjnych.

Zainteresowania zawodowe

 • wykorzystanie symulatorów w nauczaniu,
 • wykorzystanie platform edukacyjnych w edukacji,
 • przetwarzanie danych w chmurze.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 809

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 9:30 - 10:15 Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń, ul Św. Józefa 26
Środa 15:30 - 16:15

mgr Danuta Włoczewska

Kwalifikacje

Magister nauczania początkowego, magister teologii, studia podyplomowe Wiedza o Kulturze.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Członek Diecezjalnej Rady Katechetów Diecezji Toruńskiej,
 • Autor zeszytu ćwiczeń do katechezy dla klas 1 i 2 SP oraz dla pięciolatków (wyd.1995-2006),
 • Współautor programu nauczania religii rzymskokatolickiej dla przedszkola oraz autor podręcznika, zeszytu ćwiczeń i poradnika metodycznego dla pięciolatków do tego programu.

Zainteresowania zawodowe

Komunikacja interpersonalna, właściwy obraz własnej osoby, mediacje

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 866

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 11:50 - 12:35 V Liceum Ogólnokształcące, Toruń ul. Sienkiewicza 34
Czwartek 14:25 - 15:10

mgr Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Kwalifikacje

Magister sztuki ze specjalnością grafika oraz tytuł magistra wychowania plastycznego, studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Podyplomowe Studia Pedagogiki Zdolności i Twórczości UMK Toruń, doskonalące metody pracy dydaktycznej - idea kształcenia uczniów zdolnych poprzez stosowanie twórczych metod pracy z dziećmi, opracowywanie i realizowanie autorskich projektów, Kurs kwalifikacyjny Andragogika – pedagogika nauczania dorosłych, Kurs kwalifikacyjny Sztuka

Informacje dodatkowe

 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Ekspert MEN do spraw wdrażania reformy programowej w zakresie przedmiotów artystycznych.

Autorka podręczników z plastyki zgodnych z nową podstawą programową:

 • Ciekawi świata – podręcznik do plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2012
 • Architektura – zeszyt ćwiczeń do zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009

Autorka programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową:

 • Do trzech razy sztuka – program nauczania do plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej nagrodzony w konkursie na wzorcowe programy nauczania organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i MEN 2012
 • Ciekawi świata - program nauczania plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2012
 • Lubię tworzyć - program nauczania plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Mac Edukacja 2011
 • Architektura program do zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009
 • Sztuka w zasięgu ręki - program nauczania plastyki dla uczniów gimnazjum ; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009

Zainteresowania zawodowe

Kompleksowe wspomaganie szkół, techniki uczenia się, rozwijanie kreatywności, tworzenie programów nauczania, koncepcja pracy szkoły/placówki, rozwijanie dydaktycznych i metodycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów artystycznych

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 696 438 231

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 15:30 - 16:15 Szkoła Podstawowa Nr 28, Toruń ul. Przy Skarpie 13
Środa 10:30 - 11:15

mgr Magdalena Misiąg–Korwiel

Kwalifikacje

Magister pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, promocja zdrowia i edukacja ekologiczna, UMK Toruń; studia podyplomowe: pedagogika korekcyjno – kompensacyjna UMK Toruń; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Trener Metody Ortograffiti,
 • Animator wdrażania nowatorskich projektów Metodą Ortograffiti,
 • Autor programu edukacyjno – terapeutycznego „Bajkowa przygoda dziecka” oraz programu „Jestem OK wobec siebie i kolegów – trening umiejętności społecznych”,
 • Administrator portalu społecznościowego dla terapeutów pedagogicznych.

Zainteresowania zawodowe

Różne metody i techniki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapia motoryki ręki, innowacyjne programy edukacyjno – terapeutyczne, edukacja włączająca, dostosowanie wymagań, techniki motywowania uczniów do nauki, efektywne wspieranie rozwoju ucznia

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 813

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 9:30 - 10:15 CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8
Środa 12:55 - 13:40 Szkoła Podstawowa Nr 5, Toruń, ul. Żwirki i Wigury

mgr Małgorzata Koc

Kwalifikacje

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie - praca z zespołem ludzkim, podstawy prawne, umiejętności interpersonalne, ewaluacja, kurs kwalifikacyjny: zakresu oligofrenopedagogiki – praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową

Informacje dodatkowe

 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
 • Trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.
 • Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli.
 • Członek założyciel, wieloletni wiceprezes a obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość w Toruniu, współorganizatorka odbywającego się od lat „Festiwalu Edukacji Przedszkolnej”, inicjatorka I Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu
 • Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy
 • Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem.
 • Posiada certyfikat Szkoły Coachingu

Zainteresowania zawodowe

Efektywne wspieranie rozwoju małego dziecka, skuteczne metody wychowawcze, muzyczna pedagogika zabawy, System C. Orffa w przedszkolu, rozwijanie kreatywności nauczyciela i ucznia

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 500 593 590

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 12:00 - 13:30 Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 35

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE