Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że ogłaszamy nabór na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli czynnych zawodowo w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r., finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia realizowane będą w okresie od 1 września do 9 grudnia 2018 r. z poniższej tematyki:

  1. Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach w woj. kujawsko-pomorskim – udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  2. Trudny uczeń - czyli jak połączyć skuteczność oddziaływania wychowawcy z dobrą relacją z uczniami (20 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach -  udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  3. Metoda mediacji i negocjacji w pracy z uczniami i rodzicami (20 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach - udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  4. Ocenianie kształtujące na każdym etapie edukacji jako narzędzie pogłębiające u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu (15 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach - udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  5. Jak wykorzystać portale edukacyjne i narzędzia wirtualne w podnoszeniu kompetencji uczniów i diagnozie ich osiągnięć (15 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach - udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  6. Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z rodzicem, ze środowiskiem (20 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach - udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  7. Motywacja a efektywność kształcenia, czyli jak uczyć by nauczać – nauczyciel kreatorem aktywności ucznia (20 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach - - udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!
  8. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej z innowacjami w szkole podstawowej (15 godzin). Forma adresowana jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych - udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej!

Zapisy przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza on-line:  Wypełnij formularz ONLINE

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację o terminie i miejscu szkolenia na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE