Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że ogłaszamy nabór na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach XVIII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2017 r., finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenia realizowane będą w okresie od 1 września do 10 grudnia 2017 r. z poniższej tematyki:

1. Efektywna edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w nauczaniu

10-cio godzinny kurs doskonalący dla 260 nauczycieli czynnych zawodowo z terenu  województwa kujawsko-pomorskiego, w grupach maksymalnie 20 osobowych (dopuszcza się udział 10 osób z jednej rady pedagogicznej).

W programie:

 • Efektywna edukacja uczniów – uczenie się czy nauczanie?
  tradycyjny i nowoczesny model nauczania/uczenia się;prawidłowości procesu uczenia się. Czym jest uczenie się?;dydaktyczny i społeczny kontekst uczenia się; warunki i determinanty  uczenia się;uczenie się jako umiejętność kluczowa.
 • Motywacja - zmiana nastawienia czy specjalne metody?
  motywacja uczniów z perspektywy nauczyciela;motywacja jako pochodna ciekawości poznawczej;strategie wywoływania motywacji u uczniów;budowanie w uczniach poczucia własnej wartości.
 • Metody aktywizujące czy motywujące?
  miejsce metod aktywizujących w podziale metod dydaktycznych; wartość metod aktywizujących we współczesnej dydaktyce;korzyści i możliwe trudności w stosowaniu metod aktywizujących w szkole;wymiana doświadczeń w zakresie uczenia przez aktywizację;klasyfikacja metod aktywizujących i ich użyteczność w uczeniu się;prezentacja wybranych metod poprzez doświadczenie ich działania; konstruowania scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizacji uczniów.

Aby zapisać się na szkolenie: Wypełnij formularz ONLINE

2. Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły

10-cio godzinny kurs doskonalący dla 220 nauczycieli czynnych zawodowo z terenu  województwa kujawsko-pomorskiego, w grupach maksymalnie 20 osobowych (dopuszcza się udział 10 osób z jednej rady pedagogicznej).

W programie:

 • Podstawy prawne w zakresie wychowania i profilaktyki od 1 września 2017 roku.
 • Rola szkoły w wychowaniu w nowych podstawach programowych.
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarach wychowania i profilaktyki oraz ich zastosowanie w badaniach diagnostycznych nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
 • Opracowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki ukierunkowanego na wartości oraz jego modyfikacja na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań.
 • Treści i formy działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki oraz ewaluacja osiągnięcia celów i procesu ich realizacji.
 • Skuteczne działania wychowawczo-profilaktyczne – rekomendowane programy profilaktyczne.

Aby zapisać się na szkolenie: Wypełnij formularz ONLINE

3. Nauka programowania w ramach realizacji na I etapie kształcenia

20-cio godzinny kurs doskonalący dla 300 nauczycieli czynnych zawodowo z terenu  województwa kujawsko-pomorskiego, w grupach maksymalnie 20 osobowych (dopuszcza się udział 10 osób z jednej rady pedagogicznej).

W programie:

 • Programowanie w nowej podstawie programowej.
 • Wprowadzanie ucznia w podstawy programowania.
 • Programowanie wizualne w Baltie.
 • Nauka kodowania on-line.
 • Scratch – programowanie wizualne przez zabawę.
 • Robotyka we wczesnym etapie edukacyjnym – „Dzieci programują Ozoboty”.

Aby zapisać się na szkolenie: Wypełnij formularz ONLINE

Zapisy przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza on-line na naszej stronie www.metodycy.torun.pl

Uwaga! Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w Państwa Placówce – po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych : tel. 56 655 41 56

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE