Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

5.06.2019 r. godz.: 16:30

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Przygotowanie planu nauczania.
  2. Przygotowanie programu nauczania.
  3. Sprawy różne.

Adresat

nauczyciele przedmiotów zawodowych

Doradca metodyczny

mgr Michał Szymczak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE