Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

17.04.2019 r. godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Praktyczna analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  2. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, ocena pracy.
  3. Procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego (wniosek, terminy, wymagana dokumentacja).

Zgłoszenia udziału do dnia 15.04.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line. Odpłatność za warsztaty 80 zł, płatne po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

Warsztaty poprowadzi ekspert MEN ds. awansu zaw. nauczycieli - Maciej Pasternak. 

Adresat

nauczyciele mianowani będący na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE