Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

24-25.05.2019 r. (24.05 godz: 15.00- 19.00, 25.05 godz: 9.00 – 17.00)

Miejsce

CKU TODMiDN w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

Program

Cel szkolenia:

Poszerzenie kompetencji wychowawczych, poznanie nowego narzędzia w pracy z uczniem.Dialog Motywujący jest metodą rozmowy służącą do wydobywania z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu. Opiera się na empatycznym rozumieniu perspektywy rozmówcy, szanowaniu i wzmacnianiu poczucia autonomii, wydobywaniu argumentów za wprowadzeniem zmiany od samego klienta.

W programie przewidziano omówienie:

Zasad Dialogu Motywującego:

 • wyrażania empatii,
 • wspierania poczucia własnej sprawczości,
 • rozwijania rozbieżności,
 • podążania za oporem.

Narzędzi – OARS:

 • O- (Open questions) pytań otwartych,
 • A - (Affirmation) dowartościowania,
 • R - (Reflectivelistening) odzwierciedlania,
 • S - (Summarizing) podsumowania.

Języka zmiany:

 • zadawania pytań wydobywających,
 • badania skrajności,
 • patrzenia w przeszłość,
 • patrzenia w przyszłość,
 • pytań dotyczące celów i wartości,
 • pytań o informacje zwrotne,
 • skali ważności/ufności/gotowości.

Ducha DM, czyli tak zwanej „melodii” Dialogu Motywującego:

 • partnerstwa – DM przeprowadza się „dla” osoby i „z nią”,
 • akceptacji – bezwarunkowej wartości, trafnej empatii, dowartościowania, autonomii,
 • współczucia – postawa współczująca, to aktywne wspieranie dobra innej osoby stawianie, na pierwszym miejscu jej potrzeb,
 • wydobywania – „Ty masz to, czego potrzebujesz i razem to znajdziemy”. Wydobywanie polega na odszukaniu mocnych stron ucznia i jego zasobów, a nie skupianie się na jego deficytach.

Informacje dodatkowe: Opłata: 220 zł

Prowadząca szkolenie: M. Topór – Dolska

Kierownik szkolenia: A.Plec

Zapisy do 9 maja 2019 r. na stronie CKU TODMiDN w zakładce „Zapisy na szkolenia”. Liczba miejsc ograniczona.Po zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik otrzyma informację dotyczącą sposobu opłaty za warsztaty.

Adresat

nauczyciele wszystkich specjalności, wychowawcy, każdego etapu edukacyjnego

Doradca metodyczny

mgr Aleksandra Plec

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE