Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

1.04.2019 r. godz. 16:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Pl. Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Opracowanie i ujednolicenie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Organizacja spotkania integracyjnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  „Uczeń podwójnie wyjątkowy zintegrowany w środowisku przyrodniczym” – współpraca z Osadą Barbarka.
  3. Bieżące sprawy.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Magdalena Misiąg-Korwiel

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE