Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

4.04.2019 r. godz. 17:00

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8, w sali nr III

Program

W programie przewidziano:

  1. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów na zajęciach w świetlicy.
  2. Eksperyment na zajęciach w świetlicy – zajęcia otwarte.

Adresat

nauczyciele świetlic

Doradca metodyczny

mgr Aleksandra Plec

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE