Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

3.04.2019 r. godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Pl. Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Praktyczna analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Procedury egzaminacyjne (wniosek, terminy, dokumentacja).
  3. Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. 

Zgłoszenia udziału do dnia 28.03.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line na stronie  www.metodycy.torun.pl. Odpłatność za warsztaty 80 zł, płatne po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

Warsztaty poprowadzi Maciej Pasternak. 

Adresat

nauczyciele kontraktowi będący na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE