Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

1-3.04.2019 r. godz. 18:00

Miejsce

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego Pl. Ks. W. S. Frelichowskiego 1

Program

W programie przewidziano:

  1. Msze Święte z kazaniem.
  2. Wieczór myśli i refleksji chrześcijańskiej.
  3. Konferencje tematyczne.
  4. Koncerty muzyki poważnej.

Adresat

nauczyciele i pracownicy administracji

Doradca metodyczny

mgr Gabriela Rumińska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE