Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

25.03.2019 r. godz. 16:00

Miejsce

CKU TODMiDN w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Omówienie struktury zadań egzaminacyjnych i sposobów ich oceniania.
  2. Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów w zadaniach z treścią.
  3. "Egzamin ósmoklasisty – Vademecum nauczyciela" – omówienie materiałów dydaktycznych.

Każdy uczestnik konsultacji otrzyma egzemplarz „Egzamin ósmoklasisty – Vademecum nauczyciela” opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Adresat

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Doradca metodyczny

mgr Elżbieta Kwiecińska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE