Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

14.03.2019 r. godz. 16:00 - 17:30

Miejsce

Aula Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

Konferencję poprowadzi Aleksandra Plec, doradca metodyczny CKU TODMiDN.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Gabriela Rumińska, mgr Danuta Włoczewska, mgr Anita Przybyszewska- Pietrasiak, mgr Beata Tomaszewska, mgr Jolanta Serocka, mgr Maria Jadczak, mgr Maria Klaban, mgr Małgorzata Piątek

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE