Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

11.03.2019 r. godz. 15:30

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

  1. Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 26.07.2018 roku.
  2. Realizacja zadań planu rozwoju zawodowego, ocena pracy.
  3. Postępowanie kwalifikacyjne.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE