Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

4.03.2019 r. godz. 15:30

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

  1. Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Omówienie rozporządzeń MEN.
  2. Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. (E-dziennik, karty diagnozy, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
  3. Zadania wychowawcy i nauczycieli (Rola wychowawcy i nauczycieli w procesie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpraca nauczycieli i specjalistów, procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, indywidualizacja w trakcie bieżącej pracy, dostosowywanie wymagań edukacyjnych, dokumentowanie pracy).

Adresat

nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, terapeuci pedagogiczni i zainteresowani

Doradca metodyczny

mgr Magdalena Misiąg-Korwiel

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE