Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

7.03.2019 r. godz. 16:00

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

  1. Omówienie wyników egzaminu maturalnego z matematyki w 2018 r.
  2. Przedstawienie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.
  3. Prezentacje wydawnictw.

Adresat

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Doradca metodyczny

mgr Katarzyna Leśniak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE