Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

22.02.2019 r. godz. 17:00

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Zapoznanie z nową podstawą programową.
  2. Przedstawienie najważniejszych pojęć i terminów dotyczących nowej podstawy programowej.
  3. Omówienie głównych różnic między starą a nową podstawą programową.
  4. Czym są kompetencje kluczowe i dlaczego nauczyciel języka niemieckiego musi je rozwijać?

Uczestnicy otrzymują: certyfikat uczestnictwa, przedruk nowej podstawy programowej, egzemplarz okazowy nowego podręcznika Perfekt 1,egzemplarz okazowy zeszytu ćwiczeń Perfekt 1.

Adresat

nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych

Doradca metodyczny

mgr Małgorzata Piątek

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE