Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

20.02.2019 r. godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Podręczniki szkolne – podstawy prawne. 
  2. Regulaminy, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie podręczników - dobre praktyki.
  3. Wypracowanie efektywnych zasad pracy z podręcznikami w bibliotekach szkolnych.

Adresat

nauczyciele bibliotekarze

Doradca metodyczny

mgr Maria Klaban

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE