Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

18.02.2019 r. godz. 16:00

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole – Tomasz Kocur, doradca metodyczny CKU TODMiDN.
  2. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego – Michał Szymczak, doradca metodyczny CKU TODMiDN.
  3. Fonoholika wśród naszych uczniów – Elżbieta Kwiecińska, doradca metodyczny CKU TODMiDN.
  4. Przegląd filmów o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego – Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, doradca metodyczny CKU TODMiDN.

Adresat

nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i zawodowych

Doradca metodyczny

mgr Tomasz Kocur – fizyka

mgr Elżbieta Kwiecińska – matematyka

mgr Katarzyna Leśniak – matematyka

dr Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk – chemia

mgr Grażyna Szabłowicz-Zawadzka – informatyka

mgr Michał Szymczak – przedmioty zawodowe

mgr Elżbieta Tomaszewska – geografia

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE