Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

12.02.2019 r. godz. 16:00

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Wyzwania, jakie przed nauczycielami języka angielskiego stawia reforma w nowej szkole ponadpodstawowej.
  2. Omówienie technik i metod pracy dostosowanych do wymogów nowej podstawy programowej oraz możliwości pracy współczesnego nastolatka - warsztaty metodyczne przeprowadzi  Łukasz Knap.
  3. Prezentacja ofert Wydawnictwa Nowa Era na rok 2019.

Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, egzemplarze okazowe, pakiet konferencyjny, zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji.

Adresat

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

Doradca metodyczny

mgr Beata Tomaszewska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE