Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

11.02.2019 r. godz. 15:00

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  • dostosowanie wymagań edukacyjnych,
  • ocenianie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dokumentacja ucznia/nauczyciela wspomagającego,
  • współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem prowadzącym,
  • współpraca nauczyciela wspomagającego z rodzicami.

Gośćmi konferencji będą:

  • Milena Kijewska – koordynatorka zespołu ds. kształcenia integracyjnego SP 18.
  • Katarzyna Gdowska – przewodnicząca zespołu nauczycieli kształcenia integracyjnego SP 16.
  • Agnieszka Rodzińska – koordynatorka zespołu kształcenia integracyjnego SP 2.
  • Anna Barwik – przewodnicząca zespołu kształcenia integracyjnego SP 31.
  • Dorota Purzycka – nauczyciel wspomagający SP 16.

Adresat

nauczyciele kształcenia specjalnego, wspomagający, zainteresowani

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE