Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

3.12.2018 r. godz. 16:30

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
  2. Ocena efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresat

nauczyciele terapii pedagogicznej

Doradca metodyczny

mgr Magdalena Misiąg-Korwiel

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE