Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

11.12.2018 r. godz. 16:00

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Zasady oceniania zadań otwartych na Egzaminie ósmoklasisty.
  2. Umiejętności badane w zadaniach egzaminacyjnych na Egzaminie ósmoklasisty.
  3. "Vademecum nauczyciela ósmej klasy" - omówienie materiałów dydaktycznych.

Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz "Vademecum ósmoklasisty" opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Adresat

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

Doradca metodyczny

mgr Beata Tomaszewska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE