Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

12.12.2018 r. godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Realizacja planu rozwoju zawodowego, ocena pracy, przygotowanie wniosku i dokumentacji, postępowanie przed komisją kwalifikacyjną.

Koszt warsztatów: 80 zł, płatne po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane do dnia 30.11.2018 na adres  http://www.cku.torun.pl/todmidn/  w zakładce „Zapisy na szkolenia”.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE