Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

19.11.2018 r. godz. 16:30

Miejsce

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. bł. Stefana Frelichowskiego 1 w Toruniu

Program

Konferencję organizują Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. 

W programie przewidziano:

  • 16.00–16.30 Rejestracja uczestników.
  • 16.30–16.45 Powitanie zgromadzonych – dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski.
  • 16.45–18.15 Egzamin ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019. Prezentacja i omówienie przykładowych zadań – wystąpienie Renaty Świrko, koordynatorki OKE, wieloletniej przewodniczącej zespołów egzaminatorów, trenera CKE.
  • 18.15–18.30 Prezentacja oferty zajęć warsztatowych dla nauczycieli.
  • 18.30 Zakończenie konferencji.

Zapisy na stronie http://www.kpcen-torun.edu.pl/ do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Doradca metodyczny

mgr Elżbieta Kwiecińska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE