Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

7.11.2018 r., godz. 15:00

Miejsce

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

  1. Ocena pracy nauczyciela bibliotekarza w kontekście nowych przepisów prawnych.
  2. Kryteria oceny pracy nauczyciela związane z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego.
  3. Wskaźniki pracy nauczyciela bibliotekarza.

Zajęcia poprowadzą: Maria Klaban – CKU TODMiDN, Anna Piątek – KPCEN, Aldona Zawałkiewicz – Biblioteka Pedagogiczna.

Zapisy do 5 listopada 2018 r. na stronie KPCEN Toruń. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Adresat

nauczyciele bibliotekarze

Doradca metodyczny

mgr Maria Klaban

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE