Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

8.11.2018 r., godz. 15:30

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu

Program

Celem warsztatów jest:

  • zrozumienie, że aktywność jest naturalną potrzebą człowieka i wpisana jest ona w rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
  • poznanie sposobów zarządzania aktywnością na lekcji,
  • stworzenie  zbioru dobrych praktyk służących aktywności,
  • poznanie aktywnych i aktywizujących metod pracy z uczniem,
  • przyjęcie postawy: nauczyciel jako lider aktywności.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Gumowska - nauczyciel z doświadczeniem i pasją. Coach i mentor wspierający ludzi w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjału. Pracowała na wszystkich etapach edukacyjnych jako nauczyciel i wychowawca. Wdrażała nowe rozwiązania oraz realizowała program autorski.   Różnorodne praktyki  z pracy w biznesie adaptowała na grunt edukacji. 

Zgłoszenia udziału można dokonywać do dnia 30.10.2018. za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line na stronie  metodycy.torun.pl. Ilość miejsc ograniczona. Odpłatność za warsztaty 60 zł – płatne po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy

Adresat

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia

Doradca metodyczny

mgr Beata Tomaszewska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE