Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

29.10.2018 r. godz. 15:30 - 18:30

Miejsce

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4

Program

W programie przewidziano:

Maria Jadczak: „Doświadczenia i sugestie do pracy z uczniami zdającymi maturę z historii – wnioski z przebiegu dotychczasowych matur.”

  • Doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania wyników egzaminu maturalnego z historii oraz zapoznanie się ze wskazówkami/sugestiami do dalszej pracy nad przygotowaniem maturzystów do egzaminu w 2019 r.
  • Tematyka i rodzaje zadań egzaminacyjnych, ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu, strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, najczęstsze błędy popełniane przez uczniów – jak ich uniknąć, jak zapobiec oddawaniu pustych arkuszy egzaminacyjnych – bank pomysłów.

Adresat

nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

Doradca metodyczny

mgr Maria Jadczak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE