Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

5.10.2018 r. godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Kierunki polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Umiejętność uczenia się, kluczową kompetencją każdego ucznia.
  3. Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach przyrody.
  4. Plan pracy doradcy metodycznego na rok szkolny 2018/2019 – prezentacja oferty.
  5. Badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli – propozycje do planu doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.

Adresat

nauczyciele przyrody

Doradca metodyczny

mgr Elżbieta Tomaszewska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE