Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

2.10.2018 r. godz. 15:30

Miejsce

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

 1. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.
  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki – kształcenie kreatywnych  postaw uczniów.
  • Sieć innowacyjność i kreatywność
 3. 100 rocznica odzyskania niepodległości – propozycje działań artystycznych.
  • Polska – dobry projekt – warsztaty
 4. Formy doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.
  • Arkusz wsparcia
  • Tablica multimedialna na lekcjach plastyki i muzyki
 5. Przedstawienie oferty edukacyjnej Muzeum Toruńskiego Piernika dla szkół, w tym projekt edukacyjny „Piernikowe Laboratorium” – Pani Małgorzata Mikulska - Wernerowicz.
 6. Zwiedzanie Muzeum Toruńskiego Piernika – dla chętnych.

Adresat

nauczyciele muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze i zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów

Doradca metodyczny

 mgr Anita Przybyszewska-Pietrasiak

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE