Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

4.10.2018 r. godz. 17:00

Miejsce

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8, w Sali nr 2

Program

W programie przewidziano:

  1. Cyfrowe zagrożenia i bezpieczeństwo w sieci w pracy nauczyciela świetlicy.
  2. 100 lecie niepodległości - kształtowanie postaw patriotycznych na zajęciach w świetlicy szkolnej.
  3. Sprawy różne.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

 mgr Aleksandra Plec

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE