Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

2.10.2018 r. godz. 14:00

Miejsce

Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b

Program

W programie przewidziano:

  1. Doradztwo zawodowe w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Treści programowe, warunki i sposób realizacji w przedszkolu, szkole podstawowej i średniej.
  3. Modyfikacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego po zmianach w prawie.
  4. Rola rodzica w wyborze szkoły średniej swojego dziecka. – K. Mazerska CI i PKZ PUP.
  5. Sieć współpracy i samodoskonalenia doradców zawodowych.

Adresat

doradcy zawodowi

Doradca metodyczny

 mgr Aleksandra Plec

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE