Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

1.10.2018 r. godz. 16:00

Miejsce

CKU w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli – propozycje do planu doskonalenia w roku szkolnym 2018/19.
  2. Jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie.
  3. Przypomnienie zasad BHP w szkolnej pracowni.
  4. Sprawy bieżące. Propozycja uczestnictwa w sieci współpracy „Gry na lekcjach chemii” zaraz po zakończeniu konsultacji.

Adresat

nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych

Doradca metodyczny

dr Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE