Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

19.09.2018 r. godz. 16:00

Miejsce

CKU w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Przedstawienie koncepcji pracy na rok szkolny 2018/2019.
  2. Sieć współpracy i samokształcenia terapeutów pedagogicznych.
  3. Organizacja obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który odbędzie się 1-7.10.2018r. pod hasłem: "Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony".

Adresat

nauczyciele terapii pedagogicznej

Doradca metodyczny

 mgr Magdalena Misiąg-Korwiel

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE