Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego  Ośrodka  Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu zaprasza pedagogów, nauczycieli i wychowawców  gimnazjów i szkół podstawowych na  seminarium:

pt. „Jak pomóc uczniowi wybrać szkołę ponadgimnazjalną?”,

które odbędzie się 25 maja w godzinach 10.00 – 11:30 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu ul. Grunwaldzka 25B.

 

W programie:

  • diagnoza predyspozycji ucznia ze wskazaniem na szkoły ogólnokształcące  i szkolnictwo zawodowe - Katarzyna Rebain, Ewa Jacuńska – Mikuć,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu,
  • rynek pracy dla absolwentów szkół średnich - Katarzyna Mazerska, Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu,
  • oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego w Toruniu - Aleksandra Plec, TODMiDN.

Seminarium wpisuje się w realizację Strategii rozwoju edukacji miasta Torunia na lata 2016-2023, w ramach kampanii promującej szkolnictwo zawodowe prosimy o umożliwienie zainteresowanym udziału w seminarium.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE