Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Katedra Pedagogiki Szkolnej pod patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w seminarium!

Link do formularza rejestracyjnego: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kpsz-wnp

Program seminarium w formacie PDF

Informacje szczegółowe: http://www.imteam4.eu/

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE