Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej zapraszają nauczycieli i pracowników oświaty na świąteczne spotkanie i kolędowanie, które odbędzie się 3 stycznia (czwartek) o godz. 17.30 w Centrum Dialogu obok Seminarium Duchownego (pl. ks. S. Frelichowskiego 1). Podczas spotkania wystąpi z koncertem zespół wokalny "Malitumba" ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. 

Wcześniej, o godz. 17.00, będzie możliwość uczestniczenia w kaplicy we Mszy św.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają uczniów i nauczycieli szkół Torunia do udziału w konkursie plastycznym promującym Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Temat konkursu:  Plakat  promujący ideę równości, równego traktowania, tolerancji, akceptacji, szacunku, integracji, optymizmu i uśmiechu.

Pobierz regulamin w formacie PDF

W ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji 13 listopada 2018r. odbywa się Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wykluczenie czy włączenie? – osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie. – dyskusja panelowa"

Szczegółowe informacje

Data

6.11.2018 r. godz. 18:00

Miejsce

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, Pl. bł. ks. W. S. Frelichowskiego 1 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

  • Mszę Świętą w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników oświaty oraz uczniów

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

zainteresowani

Doradca metodyczny

mgr Gabriela Rumińska

 

CKU – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie "Gramy w Scrabble" w ramach Toruńskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (15-21.10.2018r.)

 

Zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”. 

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.

Cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, 
  • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór ofert na stanowisko doradcy metodycznego. 

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie konsultacji grupowych i indywidualnych z zakresu: "Komunikacja interpersonalna" oraz "Autoprezentacja i wystąpienia publiczne".

 

Szczegółowe informacje

Data

16.06.2018 r. godz. 9:00-15:00

Miejsce

CKU w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8

Adresat

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Program

W programie przewidziano:

Warsztaty prowadzić będzie Kama Palińska, niesamowita, energetyczna propagatorka muzyki wśród najmłodszych, wykorzystująca w swej pracy metodę aktywnego słuchania muzyki. Jest to I część warsztatów obejmująca wiosnę i lato z nowym repertuarem piosenek i zabaw.

Liczba miejsc ograniczona. Aby zapisać się na szkolenie: Wypełnij formularz ONLINE

Koszt warsztatów: 80 zł

Doradca metodyczny

mgr Małgorzata Koc

 

W piątek 25 maja 2018 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu po raz pierwszy odbyło się Forum Wychowawców. 

Forum Wychowawców, to projekt skierowany do wszystkich mających wpływ na proces kształcenia (m.in. rodziców, nauczycieli, opiekunów). Jego celem jest podniesienie jakości wychowania dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń między wychowawcami. Zwiększenie u wychowawców świadomości dotyczącej zagrożeń w dziedzinie wychowania i dostarczenie właściwych narzędzi do rozwiązywania trudności wychowawczych związanych z nowymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi i bezpieczeństwem w sieci internetowej, pomoże im w codziennej pracy. 

Organizatorami I Forum Wychowawców był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Do współpracy zostały zaproszone inne podmioty: Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. 

  • foto5
  • foto4
  • foto3
  • foto2
  • foto1
  • Forum

W I Forum Wychowawców uczestniczyli nauczyciele i wychowawcy, a także rodzice.

Forum prowadził ks. dr Mariusz Wojnowski.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK) wygłaszając wykład nt. Rodzina jako miejsce zmagań ideologicznych. Następnie odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich „Twarze depresji” wśród młodzieży prowadziły Maria Jadczak (TODMiDN) i Danuta Włoczewska (V Liceum Ogólnokształcące), drugi Młodzież i narkotyki – pułapki na drodze dorastania Magdalena Pawlak (Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”).

Forum Wychowawców nie ma charakteru jednorazowego, jest planowane na kolejne lata, aby zwiększyć zakres oddziaływania na wychowawców i wychowanków w naszym mieście.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE