Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
56-657-74-90 | 56-657-74-51

Ogłoszenie

W dniu 17.10.2019r. szkoła będzie otwarta do godz. 1400,  a w dniu 31.10.2019r. do godz. 1600.

W skład biblioteki wchodzą: magazyn książek z wypożyczalnią, czytelnia, która pełni także funkcję sali audiowizualnej, wypożyczalnia podręczników, skryptów i materiałów pomocniczych dla nauczycieli, słuchaczy i uczniów. Słuchacze Centrum mają możliwość korzystania na terenie biblioteki z kserokopiarki, trzech stanowisk komputerowych oraz sali audiowizualnej połączonej z czytelnią.

Zbiory biblioteki

Obok tradycyjnych zbiorów: książek, podręczników, broszur i programów nauczania Biblioteka Centrum gromadzi materiały audiowizualne, do których należą kasety magnetowidowe, magnetofonowe, płyty kompaktowe, przeźrocza, zestawy fotografii, plansze i tablice. Księgozbiór biblioteki wynosi obecnie ok. 28 tys. egz.

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek-Wtorek 09:00 - 15:00
Środa 09:00- 18:00
Czwartek-Piątek 15:00 - 17:00
Sobota-Niedziela 07:30 - 16:00
  • foto1
  • foto2
  • foto3
  • foto4
  • foto5
  • foto6
  • foto7

Dla kandydatów do szkoły

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca