Our institution:

uk_flag

English

logo_bip
Biuletyn Informacji Publicznej
torunskie-szkoly-zawodowe

epale_logo

EPALE - elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

leonardo2

erasmus_logo_male

 


Współpraca

logo_umk


 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - nowa forma kształcenia równoważna technikum i szkole policealnej. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym.

zawód

nazwa kwalifikacji

liczba semestrów

technik  administracji

A.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji

4

technik architektury krajobrazu R.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2
R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 2
technik bhp Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 3

technik elektryk

E.7 - montaż i konserwacja  maszyn i urządzeń elektrycznych

2

E.8. - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1

E.24. - Eksploatacja maszyn, urządzeń

1

florysta

R.26 - Wykonywanie  kompozycji florystycznych

2

fotograf

A.20 – Rejestracja i obróbka obrazu

3

fototechnik

A.20 – Rejestracja i obróbka obrazu

3

A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1

technik usług  fryzjerskich

A.19 - wykonywanie  zabiegów  fryzjerskich

3

A.23 - Projektowanie  fryzur

1

technik handlowiec – przedstawiciel handlowy

A.18. Prowadzenie sprzedaży

2

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

2

technik hotelarstwa

T.11 - Planowanie  i realizacja  usług w recepcji

3

T.12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi  hotelarskie

1

technik informatyk

E.12 -  Montaż  i eksploatacja komputerów osobistych oraz  urządzeń peryferyjnych

2

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1

E.14 - Tworzenie  aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1

kelner T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich 2
T.10 - Organizacja usług gastronomicznych 0,75

technik logistyk

A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

2

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

1

A.32. - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

1

technik  mechanik

M.17 -  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

3

M.44 -  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1

technik organizacji reklamy A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych 2
A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 2

technik pojazdów samochodowych

M.18  - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych

2

M.12 - Diagnozowanie oraz  naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1,5

M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  pojazdów samochodowych

0,5

technik rachunkowości - księgowość, kadry i płace

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

2

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

2

technik turystyki wiejskiej

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

2

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

2

technik żywienia  i usług gastronomicznych

T.6 - Sporządzanie  potraw  i napojów

3

T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1

technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.3

4

cukiernik T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych 3
ślusarz M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3
operator obrabiarek skrawających M.19 -  Użytkowanie obrabiarek skrawających 3
opiekunka środowiskowa
 
 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 2017